Szukaj – "DT"

Brama optyczna - DT137

Brama optyczna - DT137

Ten powszechnie lubiany fotoczujnik używany jest do mierzenia czasu, który potrzebuje przedmiot do pokonania odległości między dwoma bramami. Można go wykorzystać do całego szeregu eksperymentów na zajęciach z fizyki i w innych przedmiotach.

  • Mierzenie przyśpieszenia i grawitacji
  • Mierzenie szybkości turlających się przedmiotów
  • Mierzenie szybkości przedmiotów po zderzeniu

CO2 - DT040

Czujnik C02 mierzy koncentrację dwutlenku (ppm) w gazach, takich jak powietrze.Chodzi o czujnik elektrolityczny, który oferuje pomiar z niską zależnością od wilgotności - w zakresie od 350 do 5000 ppm dwutlenku – jest idealnym urządzeniem do kontroli powietrza w pomieszczeniu. Sprzedawany jest z 100 ml plastikową butelką i wiekem z gumy.

Do typowych eksperymentów należy: mierzenie wzrastającego poziomu dwutlenku u małych zwierząt i owadów, zmiany koncentracji dwutlenku w terarium roślinym podczas fotorespiracji, cykle fotosyntezy i oddychania komórkowego groszku i fasoli.

CO2 - DT040
Ciśnienie (0 aż 700 kPa) - DT015-1

Ciśnienie (0 aż 700 kPa) - DT015-1

Czujnik ciśnienia (0 aż 700 kPa) jest czujnikiem doskonałego ciśnienia gazu. Mierzy ciśnienie zewnętrzne w stosunku do ciśnienia zerowego w środku czujnika.

Czujnik ciśnienia może w różnych mierzeniach meteorologicznych służyć jako wysokościomierz (mierzący wysokość nad poziomem morza) i jako barometr. Do typowych mierzeń należy: parowanie wody z roślin lądowych – transpiracja, mierzenie poziomu fotosyntezy w roślinach wodnych, mierzenie oddychania komórkowego w kiełkujących nasionach, badanie wpływu światła na poziom fotosyntezy i walidacja prawa gazu doskonałego.

Ciśnienie (150 - 1,150 mbar) - DT015

Czujnik ciśnienia (150-1,150 mb) jest czujnikiem doskonałego ciśnienia gazu. Mierzy ciśnienie zewnętrzne w stosunku do ciśnienia zerowego w środku czujnika.

Czujnik ciśnienia może w różnych mierzeniach meteorologicznych służyć jako wysokościomierz (mierzący wysokość nad poziomem morza) i jako barometr. Do typowych mierzeń należy: parowanie wody z roślin lądowych – transpiracja, mierzenie poziomu fotosyntezy w roślinach wodnych, mierzenie oddychania komórkowego w kiełkujących nasionach, badanie wpływu światła na poziom fotosyntezy i walidacja prawa gazu doskonałego.

Ciśnienie (150 - 1,150 mbar) - DT015
EKG - DT189

EKG - DT189

Czujnik EKG (elektrokardiogram) mierzy potencjał elektryczny serca (napięcie powstałe podczas kontrakcji serca). Praca z tym czujnikiem umożliwia studentom sprawdzić sygnały elektryczne powstające w jejich własnym sercu. Wyprodukowany z tworzyw sztucznych czujnik Fourier składa się z: trzech drutów elektrodowych, pudełka plastrów (100sztuk) z elektrodami chlorkowymi, które mogą być przyklejone do skóry.

Czujnik EKG używany jest do zapisywania aktywności elektrycznej serca. D typowych eksperymentów należy śledzienie ludzkiego elektrokardiogramu, który porównuje EKG wykresy w spokoju i po wyczynie fizycznym lub bada EKG w różnych pozycjach ciała.o

Elektroda - Tlen (O2) - DT118

Czujnik tlenowy jest galwaniczną elektrodą tlenową, idealną do mierzenia procent O2 w powietrzu i koncentracji O2 w roztworach wodnych (mg/l). Czujnik składa się z elektrody wrażliwej na tlen i zasilacza, zawiera pokrętło kalibracji. Zakres może być podany bezpośrednio na czujniku lub przez oprogramowanie MultiLab™.

Czujnik tlenu możesz wykorzystać do wyznaczania procent O2 w powietrzu, poziomu rozpuszczania tlenu (głównie w akwarium), fotosyntezy i oddychania roślin i do śledzenia oddychania człowieka.

Elektroda - Tlen (O2) - DT118
Elektroda - mierzenie pH - DT018

Elektroda - mierzenie pH - DT018

Czujnik pH umie mierzyć zakres pH 0 - 14 i można go wykorzystać do najróżniejszych eksperymentów w biologii, chemii i naukach enwiromentalnych. Czujnik ten zastąpi tradycyjne mierzenie pH, a w dodatku automatycznie zbiera i zapisuje dane i zmiany pH podczas reakcji chemicznych i przedstawia je w wykresie. Czujnik pH (DT016A) zawiera zasilacz Fourier (DT017) i pH elektrody (DT018) i jest wyposażony w automatyczny system wyrównywania temperatury.

Czujnik pH możemy wykorzystać do eksperymentów w biologii, chemii i naukach enwiromentalnych. Do podstawowych doświadczeń należy: mierzenie pH wody w długich odcinkach czasu, dyfuzja cieczy, kwaśnięcie mleka, miareczkowanie kwasowo-zasadowe itp.

Kolorymetr - DT185

Kolorymetr mierzy natężenie światła przechodzącego przez próbkę przy wybranej długości fali.

Trzy fale długości kolorymetru umożliwiają studentom określać koncentrację stężonych roztworów. Można go również wykorzystać do opisywania reakcji chemicznych, kiedy podczas absorpcji jednego z trzech kolorów dochodzi do wytwarzania lub rozkładania związków.

Kolorymetr - DT185
Krążek liniowy - DT122

Krążek liniowy - DT122

Ten inteligentny krążek liniowy składa się z krążku i bramy optycznej. Używa się do mierzenia szybkości sznurku zawieszonego na krążku tak, że mierzy szybkość krążku liniowego.

Krążek liniowy jest wykorzystany przede wszystkim do fizycznych eksperymentów mechanicznych, np. do mierzenia szybkości i przyśpieszenia przedmiotów w ruchu, do studia zasad dynamiki Newtona. Do typowych eksperymentów należy badanie ruchu dynamicznego wózku na ścieżce, druga zasada Newtona i ruch maszyny Atwooda.

Mikrofon - DT008

Czujnik ten ma wyjście między -2,5 i 2,5 voltów i używany jest do badania właściwości falowania dźwiękowego i obojętnie, czy źródłem dźwięku jest głos ludzki czy instrument muzyczny. Inny sposób wykorzystania to eksperymenty mierzące prędkość dźwięku.

Uwaga – czujnik ten nie mierzy poziom hałasu!

Mikrofon - DT008
Mętność - DT095

Mętność - DT095

Metność to poziom zanieczyszczenia wody – czym więcej jest brudna, tym większa jest mętność. Mętność w wodzie spowodowana jest rozproszonymi cząstkami, które podczas przemieszczania się w wodzie odbijają (lub rozpraszają) światło. Do czujnika jest podłączonych 15 pustych pojemników i jedna butelka, która zawiera roztwór z mętnością NTU 100 formazynowego standardu.

Ponieważ mętność ma wpływ na jakość wody, czujnik może być wykorzystany do badania wpływu mętności na zdrowie człowieka, do procesów industrialnych i środowiska naturalnego.

Napięcie (±2.5 V) - DT002

Czujnik Fourier jest zwykłym czujnikiem napięcia, który mierzy napięcie od -2,5 do 2,5 voltów. Czujnikiem ten jest czujnikiem rozpoznającym, który umie mierzyć prąd jednokierunkowy i przemienny. Czujnik ma dwa kable mierzące typu bananek, które służą do łatwego podłączenia komponentów elektrotechnicznych i wejść pływającyh, które umożliwiają podłączenia dowolnej liczby czujników napięcia do obwodu.

Czujnik napięcia może być wykorzystany w eksperymentach takich jak naładowanie i wyładowanie kondensatoru, badanie właściwości napięcia żarówki i diody, mierzenie indukcji magnetycznej, pola elektromagnetycznego i tłumionego drgania.

Napięcie (±2.5 V) - DT002
Odległość - DT020-1

Odległość - DT020-1

Czujnik cyfrowy mierzy odległość między czujnikiem i przedmiotem w zakresie od 0,2 do 10 m. Czujnik jest dostarczany z prętem montażowym i umie skenować dane aż 50 razy za sekundę. Można go wykorzystać w doświadczeniach z fizyki i mechaniki, np. harmonijny ruch ciała na sprężynie, przyśpieszenie podczas wolnego spadku.

Pole magnetyczne - DT156

Czujnik pola magnetycznego Fourier to dwa czujniki w jednym. Jego zakres niskiej rozdzielczości używany jest do badania pól magnetycznych selenoidów i magnesów stałych, a jego zakres wysokiej rozdzielczości służy do badania pola magnetycznego Ziemi.

Pole magnetyczne - DT156
Prąd  (±250 mA) - DT006

Prąd (±250 mA) - DT006

Czujnik prądu jest amperomierzem, który mierzy wartość prądu między -250 i 250 amperami. Służy do mierzenia prądu jednokierunkowego i przemiennego i ma dwa kable mierzące typu bananek do łatwego podłączenia.

Czujnik prądu używany jest do najróżniejszych eksperymetów elektrotecznicznych typu: mierzenie pola elektromagnetycznego, oporu wewnętrznego, prawa Ohma lub badania właściwości prądu w żarówce lub diodzie.

Ruch obrotowy - DT148

Czujnik ruchu obrotowego mierzy szybkość kątową w bardzo wysokiej rozdzielczości i oblicza obroty koła czujnika. Może być również wykorzystany do mierzenia ruchu liniowego z rozdzielczością 0,1 mm, np. obracanie koła czujnika na równej powierzchni.

Czujnik ruchu obrotowego ma potrójne koło i pręt mocujący. Dostępne są akcesoria: wahadło składające się z długiego lekkiego aluminiowego prętu i dwu ciężarków z mosiądzu, które mogą być podłączone do któregokolwiek odcinka prętu.

Czujnik ruchu obrotowego Fourier jest wrażliwym i mobilnym czujnikiem pozycji kątowej i liniowej. Do podstawowych eksperymentów należy: przyśpieszenie, wahadło, ruch harmoniczny, moment obrotu, zakłócanie promieni laserowych.

Ruch obrotowy - DT148
Siła - DT272

Siła - DT272

Czujnik siły jest lubianym czujnikiem z dwoma skalami do mierzenia siły ściskającej i rozciągającej. Można go łatwo umieścić na statyw albo ruchomy wózek, albo użyć jako statyw dla spreżyny. Nadaje się do wszystkich eksperymentów związanych z dynamiką.

Spirometr - DT037

Czujnik ten umożliwia przeprowadzać szereg eksperymentów dotyczących fizjologii człowieka. Na podstawie szybkości powietrza spirometr oblicza szybkość przepływu powietrza i objętość płuc osoby, która oddycha do czujnika. Wyniki pokazane są w litrach za minutę. Czujnik spirometr składa się z etui, czujnika oddychania i plastikowego ustnika do wymiany.

Do typowych eksperymentów z czujnikiem spirometr należy: sprawdzanie objętości płuc sportowców – niesportowców, palaczy – osób niepalących i kolejne doświadczenia związane z oddychaniem.

Spirometr - DT037
Temperatura (-40 aż 140 °C) - DT029

Temperatura (-40 aż 140 °C) - DT029

Czujnik temperatury jest platynowym termometrem oporowym, który oferuje wysoką dokładność w szerokim zakresie mierzonej temperatury (od -40 do 140°C).

W eksperymentach z chemii, fizyki, biologii, naukach enwiromentalnych może być użyty jako ciepłomierz.

Tempertura (0 aż 1,200 °C) - DT025

Czujnik temperatury ma zakres od 0 do 1200°C i oferuje bardzo dokładne mierzenie, błąd pomiaru nie przekracza 2% zakresu.

Tempertura (0 aż 1,200 °C) - DT025
Tętno  (ćwiczenie) - DT298

Tętno (ćwiczenie) - DT298

Czujnik jest idealnym narzędziem do mierzenia tętna przed, podczas i po ćwiczeniach i składa się z bezprzewodowego pasu transmisyjnego i odbiornika pulsów, który podłączy się do interfejsu. Czujnik tętna, szczgólnie pas transmisyjny, zapisuje sygnały elektryczne powstające w sercu i serce, z każdym uderzeniem, wysyła do odbiornika sygnały i w ten sposób możesz zmierzyć tętno.

Do typowych eksperymentów należy porównywanie tętna, mierzenie tętna u poszczególnych osób, porównywanie tętna sportowców i niesportowców, śledzenie tętna przed, podczas i po wyczynie fizycznym (np. robienie pompek), śledzenie szybkości, z jaką tętno wróci do swojej normalnej wielkości.

Tętno (puls) - DT155

Czujnik tętna monitoruje poziom światła przechodzącego przez tkankę palca i z tym związane odchylenia natężenia światła, które przyjmują formę zmian objętości krwi w tkance. Można go używać w klasach z dużą ilością studentów – każdy uczeń będzie miał okazję popracować z czujnikiem. Czujnik ten zawiera czujnik Fourier (DT155) oraz spinkę do uszu (DT159).

Do typowych eksperymentów należy porównywanie tętna sportowców i niesportowców, sprawdzanie tętna przez wyczynem fizycznym i po, mierzenie tętna przed wypiciem kawy i po.

Tętno (puls) - DT155
Wilgotność (dokładność 5%) - DT014

Wilgotność (dokładność 5%) - DT014

Czujnik wilgotności ma zakres mierzenia 0-100% wilgotności względnej i jest wyposażony w śrubę kalibracji.

Typowe eksperymenty z tym czujnikiem są: właściwości i zasady oddychania, badanie zewnętrznych warunków biotycznych i badanie meteorologicznych stosunków między wilgotnością. Czujnik wilgotności może być wykorzystany do pomiarów biologicznych, enwiromentalnych i meteorologicznych.

Zasilacz - Tlen (O2) - DT222

Czujnik tlenu jest galwaniczno tlenową elektrodą, przeznaczoną do mierzenia procent O2 w powietrzu i koncentracji O2 w roztworach wodnych (mg/l). Czujnik składa się z elektrody wrażliwej na tlen i zasilacza, zawiera pokrętło kalibracji. Zakres może być podany bezpośrednio na czujniku lub przez oprogramowanie MultiLab™.

Czujnik tlenu możesz wykorzystać do wyznaczania procent O2 w powietrzu, poziomu rozpuszczania tlenu (głównie w akwarium), fotosyntezy i oddychania roślin i do śledzenia oddychania człowieka.

Zasilacz - Tlen (O2) - DT222
Zasilacz - pomiar przewodności - DT035

Zasilacz - pomiar przewodności - DT035

Czujnik przewodności został zaprojektowany do pomiaru przewodności cieczy i roztworów i składa się z elektrody przewodności, zasilacza i drutu łączącego.

Czujnik przewodności można wykorzystać do eksperymentów w biologii i chemii, możesz udowodnić zmiany w przewodności przy rozpuszczeniu soli w wodzie lub mierzyć wodę w wodociągach i sprawdzać poziom zanieczyszczenia wody. Czujnik przewodności może być wykorzystany również do testowania zasolenia wody.

Światło(zakres do wyboru) - DT009-4

Czujnik światła reaguje dokładnie i szybko i doskonale nadaje się do mierzenia światła w pomieszczeniu i na zewnątrz. Został zaprojektowany do mierzenia 3 różnych zakresów: 0 aż 600 luksów, 0 aż 6 kiloluksów i 0 aż 150 kiloliksów.

Czujnik ten może być wykorzystany do eksperymentów takich jak interferencja światła, natężenie światła żarówki, pochłanianie światła, fotosynteza i następne. Na zewnątrz mogą być przeprowadzane badania dotyczące np. promieniowania słonecznego.

Światło(zakres do wyboru) - DT009-4