Vyhledávání – "vnitřního odporu"

Proud - DT006

Proud - DT006

Senzor proudu je ampérmetr, měřící hodnoty proudu mezi -250 a 250 mA. Je schopen měření jak jednosměrného, tak střídavého proudu a má dva měřicí kabely typu banánek pro snadné propojení.

Senzor proudu se využívá v různých elektrotechnických experimentech typu: měření elektromagnetického pole, vnitřního odporu, Ohmův zákon nebo při studiu vlastností proudu v žárovce nebo diodě.