Vyhledávání – "pověšeného"

Kladka - DT122

Kladka - DT122

Tato inteligentní kladka se skládá z kladky a z optické brány. Používá se k měření rychlosti provázku, pověšeného přes kladku, tak že měří tečnou složku rychlosti kladky.

Především při fyzikálních mechanických experimentech najde kladka uplatnění, vhodná například pro měření rychlosti a zrychlení pohybujících se předmětů a pro studium Newtonových zákonů dynamiky. Mezi typické experimenty patří zkoumání pohybu dynamických vozíků po dráze, druhý Newtonův zákon a pohyb Atwoodova stroje.