Vyhledávání – "kalnost"

Zákal - DT095

Zákal - DT095

Kalnost je míra zakalení vody - čím zakalenější je voda, tím vyšší je kalnost. Kalnost ve vodě je způsobena rozptýlenou hmotou, která při pohybu ve vodě odráží (nebo rozptyluje) světlo. K senzoru je přiloženo 15 prázdných kyvet a jedna lahev obsahující roztok s kalností NTU 100 formazinového standardu.

Vzhledem k tomu, že kalnost ovlivňuje kvalitu vody, může být tento senzor použit ke zkoumání vlivu kalnosti na lidské zdraví, dále různé industriální procesy a životní prostředí.