Vyhledávání – "experimenty měřící rychlost zvuku.)"

Mikrofon - DT008

Mikrofon - DT008

Tento senzor má výstup mezi -2,5 a 2,5 volty a využívá se pro zkoumání vlastností zvukového vlnění, ať už je jejich zdrojem lidský hlas či hudební nástroj. Další způsob využití jsou experimenty měřící rychlost zvuku.

Pozor - tento senzor neměří hladinu hluku!