Vyhledávání – "dýchání rostlin a sledování lidského"

Kyslík - DT118

Kyslík - DT118

Tento kyslíkový senzor je galvanickou kyslíkovou elektrodou, vhodnou pro měření procent O2 ve vzduchu a koncentraci O2 ve vodných roztocích (mg/l). Senzor se skládá z elektrody citlivé na kyslík a adaptéru, vybaveného kalibračním otočným knoflíkem. Rozmezí může být určeno přímo na senzoru nebo přes software MultiLab™.

Kyslíkový senzor může být využit k provádění řady experimentů - určování změn v procentech O2 ve vzduchu a úrovní rozpuštěného kyslíku (především v akváriích), fotosyntéza a dýchání rostlin a sledování lidského dýchání.

Kyslíkový senzor - DT222

Kyslíkový senzor je galvanickou kyslíkovou elektrodou, vhodnou pro měření procent O2 ve vzduchu a koncentraci O2 ve vodných roztocích (mg/l). Senzor se skládá z elektrody citlivé na kyslík a adaptéru, vybaveného kalibračním otočným knoflíkem. Rozmezí může být určeno přímo na senzoru nebo přes software MultiLab™.

Kyslíkový senzor může být využit k provádění řady experimentů - určování změn v procentech O2 ve vzduchu a úrovní rozpuštěného kyslíku (především v akváriích), fotosyntéza a dýchání rostlin a sledování lidského dýchání.

Kyslíkový senzor - DT222