Vyhledávání – "automatickým systémem vyrovnávání"

pH elektroda - DT018

pH elektroda - DT018

Senzor pH je schopen měřit celou škálu pH 0 - 14 a používá se pro různé experimenty v biologii, chemii a v environmentálních vědách. Tento senzor nahrazuje tradiční pH měření, navíc automaticky shromažďuje data a změny pH během chemických reakcí zobrazuje v grafu. Senzor pH (DT016A) se skládá z Fourier adaptéru (DT017) a pH elektrody (DT018) a je vybaven automatickým systémem vyrovnávání teploty.

Senzor pH se používá pro různé experimenty v biologii, chemii a v environmentálních vědách. Mezi běžné pokusy patří: měření pH vody během dlouhých časových úseků, difúze kapalin, kysnutí mléka, acidobazická titrace a další.