Vyhledávání – "Tento senzor umožňuje provádět řadu experimentů z"

Spirometr - DT037

Spirometr - DT037

Tento senzor umožňuje provádět řadu experimentů z oblasti fyziologie člověka. Na základě rychlosti vzduchu spirometr počítá míru proudění vzduchu a plicní kapacitu uživatele, dýchajícího do senzoru. Výsledky jsou zobrazeny v litrech za minutu. Spirometrický senzor se skládá z pouzdra , jedinečného dýchacího senzoru a vyměnitelné plastové hubice na jedno použití.

Typické experimenty s dýchacím senzorem jsou: ověřování kapacity plic atletů a ne-atletů, srovnávání kapacity plic kuřáků a nekuřáků a další obecné experimenty s dýcháním.