Vyhledávání – "Senzor EKG (elektrokardiogram) měří srdeční elektrický"

EKG - DT189

EKG - DT189

Senzor EKG (elektrokardiogram) měří srdeční elektrický potenciál (napětí vyrobené během kontrakcí srdce). Využití tohoto senzoru umožňuje studentům ověřovat elektrické signály vznikající v jejich vlastním srdci. Skládá se z umělohmotného senzoru Fourier, tří elektrodových drátů, balíčku sta náplastí s chloridovými elektrodami, které mohou být připevněny ke kůži.

Senzor EKG se využívá k zaznamenávání srdeční elektrické aktivity. Mezi typické experimenty patři sledování lidského elektrokardiogramu, který porovnává EKG grafy v klidu a po tělesné aktivitě nebo zkoumání EKG v různých polohách těla.