Vyhledávání – "Měření zrychlení a gravitace"

Optická brána - DT137

Optická brána - DT137

Tento všeobecně využitelný fotosenzor je často užíván k měření času, který předmět potřebuje pro překonání vzdálenosti mezi dvěma branami. Užívá se v široké škále experimentů v hodinách fyziky a dalších věd.

  • Měření zrychlení a gravitace
  • Měření rychlosti kutálejících se předmětů
  • Měření rychlosti předmětů po srážce