Vyhledávání – "Kolorimetr měří intenzitu světla propouštěného"

Kolorimetr - DT185

Kolorimetr - DT185

Kolorimetr měří intenzitu světla propouštěného vzorkem při vybrané vlnové délce.

Tři vlnové délky kolorimetru umožňují studentům určovat koncentraci zředěných roztoků. Je možné jej také použít k popisu chemických reakcí, kdy sloučeniny jsou tvořeny nebo rozkládány za vstřebávání jedné ze tří barev.