Vyhledávání – "DT"

CO2 senzor - DT040

CO2 senzor - DT040

Senzor C02 měří koncentraci oxidu uhličitého (ppm) v plynech, jako je vzduch. Jedná se o pevný elektrolytický senzor, který nabízí měření s nízkou závislostí na vlhkosti v rozmezí od 350 do 5000 ppm oxidu uhličitého - což je ideální pro kontrolu vzduchu v místnosti. Je dodáván se 100 ml plastovou měřicí lahví a gumovým uzávěrem.

Mezi typické experimenty patří: měření narůstající úrovně oxidu uhličitého u malých zvířat a hmyzu, změny koncentrace oxidu uhličitého v rostlinném teráriu během fotorespirace, cykly fotosyntézy a buněčného dýchání u hrášku a fazolí.

EKG - DT189

Senzor EKG (elektrokardiogram) měří srdeční elektrický potenciál (napětí vyrobené během kontrakcí srdce). Využití tohoto senzoru umožňuje studentům ověřovat elektrické signály vznikající v jejich vlastním srdci. Skládá se z umělohmotného senzoru Fourier, tří elektrodových drátů, balíčku sta náplastí s chloridovými elektrodami, které mohou být připevněny ke kůži.

Senzor EKG se využívá k zaznamenávání srdeční elektrické aktivity. Mezi typické experimenty patři sledování lidského elektrokardiogramu, který porovnává EKG grafy v klidu a po tělesné aktivitě nebo zkoumání EKG v různých polohách těla.

EKG - DT189
Intenzita světla - DT009-4

Intenzita světla - DT009-4

Tento světelný senzor reaguje přesně a rychle a je ideální pro měření světla v místnosti i venku. Je navržen pro měření 3 různých rozsahů: 0 až 600 luxů, 0 až 6 kiloluxů a 0 až 150 kiloluxů.

Tento senzor může být využit v experimentech, jako je interference světla, intenzita světla žárovek, vstřebávání světla, fotosyntéza a další. Venku mohou být provedeny výzkumy např. sluneční záření.

Kladka - DT122

Tato inteligentní kladka se skládá z kladky a z optické brány. Používá se k měření rychlosti provázku, pověšeného přes kladku, tak že měří tečnou složku rychlosti kladky.

Především při fyzikálních mechanických experimentech najde kladka uplatnění, vhodná například pro měření rychlosti a zrychlení pohybujících se předmětů a pro studium Newtonových zákonů dynamiky. Mezi typické experimenty patří zkoumání pohybu dynamických vozíků po dráze, druhý Newtonův zákon a pohyb Atwoodova stroje.

Kladka - DT122
Kolorimetr - DT185

Kolorimetr - DT185

Kolorimetr měří intenzitu světla propouštěného vzorkem při vybrané vlnové délce.

Tři vlnové délky kolorimetru umožňují studentům určovat koncentraci zředěných roztoků. Je možné jej také použít k popisu chemických reakcí, kdy sloučeniny jsou tvořeny nebo rozkládány za vstřebávání jedné ze tří barev.

Kyslík - DT118

Tento kyslíkový senzor je galvanickou kyslíkovou elektrodou, vhodnou pro měření procent O2 ve vzduchu a koncentraci O2 ve vodných roztocích (mg/l). Senzor se skládá z elektrody citlivé na kyslík a adaptéru, vybaveného kalibračním otočným knoflíkem. Rozmezí může být určeno přímo na senzoru nebo přes software MultiLab™.

Kyslíkový senzor může být využit k provádění řady experimentů - určování změn v procentech O2 ve vzduchu a úrovní rozpuštěného kyslíku (především v akváriích), fotosyntéza a dýchání rostlin a sledování lidského dýchání.

Kyslík - DT118
Kyslíkový senzor - DT222

Kyslíkový senzor - DT222

Kyslíkový senzor je galvanickou kyslíkovou elektrodou, vhodnou pro měření procent O2 ve vzduchu a koncentraci O2 ve vodných roztocích (mg/l). Senzor se skládá z elektrody citlivé na kyslík a adaptéru, vybaveného kalibračním otočným knoflíkem. Rozmezí může být určeno přímo na senzoru nebo přes software MultiLab™.

Kyslíkový senzor může být využit k provádění řady experimentů - určování změn v procentech O2 ve vzduchu a úrovní rozpuštěného kyslíku (především v akváriích), fotosyntéza a dýchání rostlin a sledování lidského dýchání.

Magnetická indukce - DT156

Senzor magnetického pole Fourier jsou v podstatě dva senzory v jednom. Jeho škála s nízkým rozlišením se využívá ke zkoumání magnetických polí solenoidů i trvalých magnetů, zatímco jeho škála s vysokým rozlišením je používána ke zkoumání zemského magnetického pole.

Magnetická indukce - DT156
Mikrofon - DT008

Mikrofon - DT008

Tento senzor má výstup mezi -2,5 a 2,5 volty a využívá se pro zkoumání vlastností zvukového vlnění, ať už je jejich zdrojem lidský hlas či hudební nástroj. Další způsob využití jsou experimenty měřící rychlost zvuku.

Pozor - tento senzor neměří hladinu hluku!

Napětí - DT002

Tento senzor Fourier je běžným senzorem napětím, který měří napětí od -2,5 do 2,5 voltů. Je senzorem rozlišovacím, schopným měření jak jednosměrného, tak střídavého proudu.Senzor má dva měřicí kabely typu banánek pro snadné propojení eletrotechnických komponent a plovoucí vstupy, dovolující uživateli připojit libovolný počet senzorů napětí do obvodu.

Senzor napětí může být použit při experimentech, jako je nabíjení a vybíjení kondenzátoru, studium vlastností napětí žárovky a diody, měření magnetické indukce, elektromagnetického pole a tlumeného kmitání.

Napětí - DT002
Optická brána - DT137

Optická brána - DT137

Tento všeobecně využitelný fotosenzor je často užíván k měření času, který předmět potřebuje pro překonání vzdálenosti mezi dvěma branami. Užívá se v široké škále experimentů v hodinách fyziky a dalších věd.

  • Měření zrychlení a gravitace
  • Měření rychlosti kutálejících se předmětů
  • Měření rychlosti předmětů po srážce

Proud - DT006

Senzor proudu je ampérmetr, měřící hodnoty proudu mezi -250 a 250 mA. Je schopen měření jak jednosměrného, tak střídavého proudu a má dva měřicí kabely typu banánek pro snadné propojení.

Senzor proudu se využívá v různých elektrotechnických experimentech typu: měření elektromagnetického pole, vnitřního odporu, Ohmův zákon nebo při studiu vlastností proudu v žárovce nebo diodě.

Proud - DT006
Rotační pohyb - DT148

Rotační pohyb - DT148

Tento senzor otáčivého pohybu měří úhlovou rychlost ve velmi vysokém rozlišení a počítá otáčky kola senzoru. Může být také použít k měření lineárního pohybu s rozlišením 0,1 mm, a to např. otáčením kola senzoru po rovině.

Senzor otáčivého pohybu je vybaven trojitým kolem a upevňovací tyčí. Dostupný je volitelný doplněk: kyvadlo, skládající se z dlouhé lehké hliníkové tyče a dvou mosazných závaží, která mohou být připojena ke kterékoliv části tyče.

Senzor otáčivého pohybu Fourier je citlivým a přesným senzorem úhlové a lineární polohy. Mezi běžné experimenty patří: zrychlení, kyvadlo, harmonický pohyb, točivý moment, setrvačnost a rušení laserových paprsků.

Spirometr - DT037

Tento senzor umožňuje provádět řadu experimentů z oblasti fyziologie člověka. Na základě rychlosti vzduchu spirometr počítá míru proudění vzduchu a plicní kapacitu uživatele, dýchajícího do senzoru. Výsledky jsou zobrazeny v litrech za minutu. Spirometrický senzor se skládá z pouzdra , jedinečného dýchacího senzoru a vyměnitelné plastové hubice na jedno použití.

Typické experimenty s dýchacím senzorem jsou: ověřování kapacity plic atletů a ne-atletů, srovnávání kapacity plic kuřáků a nekuřáků a další obecné experimenty s dýcháním.

Spirometr - DT037
Síla - DT272

Síla - DT272

Senzor síly je oblíbeným senzorem se dvěma škálami pro měření tažných a tlakových sil. Může být snadno nainstalován na stojan či pohyblivý vozík, nebo použit jako držák pro pružinu. Je vhodný pro všechny experimenty v oblasti dynamiky.

Teplota (-40 až 140°C) - DT029

Tento senzor je platinový odporový teploměr, který nabízí vysokou přesnost v širokém teplotním rozmezí (od -40 do 140°C).

Je možné jej použít jako teploměr v experimentech z chemie, fyziky, biologie, enviromentálních věd apod.

Teplota (-40 až 140°C) - DT029
Teplota TC-K - DT025

Teplota TC-K - DT025

Teplotní senzor má rozsah od 0 do 1200°C a nabízí vysoce přesné měření s chybou nejvýše 2% rozsahu.

Tepová frekvence - DT155

Senzor srdeční frekvence sleduje úroveň světla prosvíceného skrze tkáň špičky prstu a s tím související odchylky intenzity světla, které mají podobu změn objemu krve v tkání. Je snadné jej využít dokonce i v početných třídách - každý student bude mít příležitost si tento senzor vyzkoušet. Tento senzor zahrnuje senzor Fourier (DT155) a k tomu ušní sponku (DT159).

Mezi typické experimenty využívající senzor srdeční frekvence patří porovnávání srdeční frekvence atletů a netrénovaných osob, ověřování srdeční frekvence člověka před a po krátké intenzivní aerobní aktivitě a ověřování srdeční frekvence člověka před a po konzumaci kávy.

Tepová frekvence - DT155
Tepová frekvence - DT298

Tepová frekvence - DT298

Tento senzor je ideální pro měření srdeční aktivity před, během a po cvičení a skládá se z bezdrátového vysílacího pásu a přijímače pulzu, který se propojí s měřícím rozhraním. Senzor srdeční frekvence, především tedy vysílací pás, zachycuje elektrické signály vznikající v srdci a s každým úderem srdce posílá signály do přijímače, pro změření tepové frekvence.

Mezi typické experimenty prováděné s pomocí tohoto senzoru patří porovnávání srdečních frekvencí, hodnocení srdečních frekvencí jednotlivců, porovnávání atletů a neaktivních jedinců, sledování srdeční frekvence před, během a po krátké intenzivní aktivitě (např. kliky) a sledování rychlosti, za kterou se po cvičení srdeční frekvence k normálu.

Tlak (0 až 700 kPa) - DT015-1

Senzor tlaku (0 až 700 kPa) je senzor absolutního tlaku plynu. Měří vnější tlak vztažený k nulovému referenčnímu tlaku uvnitř senzoru.

Senzor tlaku může být u různých meteorologických měření použit jako výškoměr (měřící nadmořskou výšku) a jako barometr. Mezi typická měření patří: vypařování vody z pozemních rostlin - transpiraci, měření úrovně fotosyntézy u vodních rostlin, měření buněčného dýchání u klíčících semen, zkoumání vlivu světla na úroveň fotosyntézy a ověřování zákona o ideálním plynu.

Tlak (0 až 700 kPa) - DT015-1
Tlak (150 až 1150 mB) - DT015

Tlak (150 až 1150 mB) - DT015

Senzor tlaku (150-1,150 mb) je senzor absolutního tlaku plynu. Měří vnější tlak vztažený k nulovému referenčnímu tlaku uvnitř senzoru.

Senzor tlaku může být u různých meteorologických měření použit jako výškoměr (měřící nadmořskou výšku) a jako barometr. Mezi typická měření patří: vypařování vody z pozemních rostlin - transpiraci, měření úrovně fotosyntézy u vodních rostlin, měření buněčného dýchání u klíčících semen, zkoumání vlivu světla na úroveň fotosyntézy a ověřování zákona o ideálním plynu.

Vlhkost - DT014

Tento senzor vlhkosti má měřicí škálu 0-100% relativní vlhkosti a je vybaven kalibračním šroubem.

Typické experimenty s použitím tohoto senzoru jsou: vlastnosti tělesného dýchání, zkoumání venkovních biotických podmínek a výzkum meteorologických vztahů mezi vlhkostí, teplotou a světlem. Senzor vlhkosti může být využit pro biologická, environmentální a meteorologická měření.

Vlhkost - DT014
Vodivost - DT035

Vodivost - DT035

Senzor vodivosti je navržen pro měření vodivosti tekutin a roztoků a skládá se z elektrody vodivosti, adaptéru a spojovacího drátu.

Senzor vodivosti se používá v různých experimentech v biologii a chemii, můžete prokázat změny ve vodivosti při rozpouštění solí ve vodě nebo měřit vodu ve vodních dílech kvůli znečištění. Senzor vodivosti může být také použit pro testování slanosti vody.

Vzdálenost - DT020-1

Tento digitální senzor měří vzdálenost mezi senzorem a předmětem v rozmezí od 0,2 do 10 m. Senzor je dodáván s upevňovací tyčí a umí snímat data až 50krát za sekundu. Využívá se v různých pokusech ve fyzice a mechanice, např. harmonický pohyb tělesa na pružině, zrychlení při volném pádu.

Vzdálenost - DT020-1
Zákal - DT095

Zákal - DT095

Kalnost je míra zakalení vody - čím zakalenější je voda, tím vyšší je kalnost. Kalnost ve vodě je způsobena rozptýlenou hmotou, která při pohybu ve vodě odráží (nebo rozptyluje) světlo. K senzoru je přiloženo 15 prázdných kyvet a jedna lahev obsahující roztok s kalností NTU 100 formazinového standardu.

Vzhledem k tomu, že kalnost ovlivňuje kvalitu vody, může být tento senzor použit ke zkoumání vlivu kalnosti na lidské zdraví, dále různé industriální procesy a životní prostředí.

pH elektroda - DT018

Senzor pH je schopen měřit celou škálu pH 0 - 14 a používá se pro různé experimenty v biologii, chemii a v environmentálních vědách. Tento senzor nahrazuje tradiční pH měření, navíc automaticky shromažďuje data a změny pH během chemických reakcí zobrazuje v grafu. Senzor pH (DT016A) se skládá z Fourier adaptéru (DT017) a pH elektrody (DT018) a je vybaven automatickým systémem vyrovnávání teploty.

Senzor pH se používá pro různé experimenty v biologii, chemii a v environmentálních vědách. Mezi běžné pokusy patří: měření pH vody během dlouhých časových úseků, difúze kapalin, kysnutí mléka, acidobazická titrace a další.

pH elektroda - DT018